Modernisering av lageret

Da markedet i dag er i uopphørlig forandring, må selskapene jobbe med å øke sin effektivitet i distribusjonskjeden og på lageret. I tillegg til å forstå kundenes behov og å være åpen for forandringer må følgende ting stadig forbedres: øke lagerbeholdningssikkerheten, øke gjennomstrømningshastigheten, minske leveringstiden og øke leveringskvaliteten. Det kan også være nødvendig å omplassere lager. En annen viktig parameter som vil bli enda mer betydningsfull i fremtiden, er miljøperspektivet.

Det er behov for IT-løsninger som gjør det mulig å jobbe med fortløpende forbedringer. Det essensielle med moderne IT-løsninger er at de støtter og dessuten forenkler arbeidet på lageret. Videre er det ytterst nødvendig at disse løsningene gjør det mulig å tilpasse seg markedets krav.

Med Datemas tilbud EasyLogic tar selskapene kontroll over sine mobile IT-verktøy for å jobbe med lagerstrømmen. Et nødvendig aspekt ved dette er å være fullt integrert med overordnede systemer. Å sømløst og i nærmeste sanntid kunne gi tilbakemelding og få oppdatert informasjon som kunder og leverandører trenger og gir. Dette skal fungere uansett type utstyr, enten det er Android, Windows eller iOS.

I dag og i fremtiden må et lager betraktes som en fullt integrert del av et nettverk av aktører. Informasjon må uunngåelig kunne utveksles og håndteres. Vinnerne kommer være de som er åpne for dette.

Etiketter

Arkiv