Vi gjør det kompliserte enkelt når det gjelder mobilitet!

Mobilitet for den uinnvidde kan virke komplisert, og det er ikke til å legge skjul på at det er mye teknologi kombinert med en rekke ulike programvarer som får mobilitet til å virke sømløst, men det er vår oppgave å gjøre et komplisert arbeidsmiljø lett for brukerne å forstå og jobbe i. Nedenfor følger en liste over hovedtjenestene og produktene som vi tilbyr. Klikk på respektive rubrikk, så får du mer utdypende informasjon.

Kontakt

  John-Eirik Falch

  941 48 343
  john.falch@datema.no

  JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET

Konsulenttjenester, workshops og mobile strategier

Ofte ved et IT-mobilitetsprosjekt anbefaler vi en workshop for å grundig analysere behov og muligheter for en mobil strategi. Vår samlede erfaring med mobilitetsprosjekter garanterer riktig valg av maskinvare og programvare, funksjonalitet, integrasjoner, økonomisk planlegging og ikke minst risikominimering.

Les mer om konsulenttjenester, workshops og mobile strategier.

Prosjektledelse

I våre mer omfattende prosjekter ansetter vi en engasjert prosjektleder som garanterer at de oppsatte målene for oppdraget blir innfridd både når det gjelder gjennomføring, tidsplan og kostnader.
Datema benytter en godt utarbeidet prosjektmodell som støtte for alt arbeid som utføres i prosjektform. Modellen beskriver hvordan portefølje og prosjekter skal styres, hvordan prosjektene skal administreres samt hvilket arbeid som typisk inngår i et prosjekt. Prosjektlederen har overordnet ansvar for prosjektteamets ytelse og leveranser. Prosjektmodellen skal anses som et anvendelig verktøy i prosjektlederens daglige arbeid, med det formål å nå de ambisiøse målene og sikre prosjektets krav til kvalitet, tid og kostnad.

Prosjektlederens rolle i Datema varierer avhengig av hvilken type prosjekt vi engasjerer oss i.

Denne sammenfatningen omfatter planlegging og budsjettering, kontinuerlige evalueringer av prosjektets fremdrift og resultater, gjennomføring av forebyggende og korrigerende tiltak, risikovurdering, fortløpende kommunikasjon med prosjektets kunde, prosjektkontor, interessenter m.m. Kravene til hva en prosjektleder skal beherske, er mange. Han eller hun må være en dyktig leder og formidler i alle deler av organisasjonen, være den som skaper klarhet og struktur, alltid ha godt overblikk og samtidig ha full kontroll over hver minste detalj innen planlegging, risikostyring, budsjettering og oppfølging, samt eventuelle avvik.

Integrasjoner

For å kunne rasjonalisere informasjonsstrømmen på en lønnsom og effektiv måte, må systemene kobles sammen og lære seg å utveksle informasjon automatisk. Denne prosessen kalles integrasjon.

Les mer om integrasjoner.

Nettverk (WLAN)

WLAN, eller trådløse nettverk som det også heter, finnes overalt. Det er stor forskjell mellom de enkle nettverkene vi har hjemme og på mindre kontor, og de mer omfattende løsningene vi ser i større butikker, lager, industribygg eller byggeområder.

Les mer om nettverk (WLAN).

Driftsløsninger (forvaltning)

I stedet for å investere i egen dyr teknologi med høy kapasitet kan du la oss sørge for all håndtering av virksomhetens ulike typer systemprosesser for å sikre funksjoner, flyt og teknologi uten driftsforstyrrelser døgnet rundt. Avhengig av hvilken type drift som kreves, velger vi enten Datemas egen driftsentral eller skyløsninger. Uansett løsning leverer vi alltid den høyeste sikkerhet for å beskytte arbeidsprosessene i selskapet ditt.

Våre driftsløsninger:

 • Datasenter med høy kapasitet
 • Skytjenester
 • Programvaretjenester
 • Mobilitetstjenester
 • Integrasjon
 • Service og support

Finansiering

Lei din maskinvare og tilhørende tjenester i stedet for å kjøpe dem!
Datema tilbyr finansiering i form av leasing av produkter og tjenester. Egentlig er det ikke mer komplisert enn at vi tilbyr et opplegg på 36 måneder der samtlige produkter og tjenester vi leverer, omgjøres til en leieavtale. For de aller fleste er det en fleksibel løsning for å fordele kostnadene.

Service og support

Service og support er en naturlig del av vårt tilbud. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi tar oss av problemer som oppstår underveis.

Service på ulike nivåer

Vi tilbyr service på forskjellige nivåer, som alltid er tilpasset kundens behov og ønsker. I de fleste tilfeller velger våre oppdragsgivere et fullt servicetilbud som innebærer at vi tar ansvar for den teknologien og maskinvaren vi leverer. Om en enhet slutter å fungere, sørger vi innen 24 timer for å tilby en ny enhet, fullt fungerende og med de operativsystemer og programvarer som skal inngå. Hvis den opprinnelige enheten inneholder lagret informasjon, sørger vi for at den nye enheten er oppdatert med samme informasjon. Dette innebærer at vi naturligvis sørger for kontinuerlig sikkerhetskopiering av alle enheter.

Mellom 07.00 og 17.00 har vi personale på plass, og du kan ringe til dem med servicerelaterte spørsmål. Som en del av vår service tilbyr vi alltid muligheten til å koble Easy Control til den maskinvaren vi leverer. Dermed kan vi raskt avhjelpe kunder ved å fjernstyre deres enheter. Det er den absolutt raskeste løsningen ved eventuelle funksjonsfeil.

Nivået på vårt service- og supporttilbud blir alltid priset etter kundens behov.

Kontakt vår support.

Datema Mobility Academy

Webinarer

Ved hjelp av vår kunnskap, våre systemløsninger og vår kontakt med ledende teknologileverandører har vi startet opp Datema Mobility Academy.
EasyLogic

Revolusjon innen applikasjonsutvikling

Datema jobber med alle typer oppdrag innen mobilitet, med varierende grad av kompleksitet. Vanligvis i kombinasjon med en hel integrasjonsprosess og maskinvare for å få en hel arbeidsprosess til å fungere sømløst og smidig, men utviklingen for å skreddersy programvare har de siste årene gått raskt fremover og i dag er leveringstidene kortere og prosessen enklere.
Easy Control

Mobile Device Management – Easy Control Asset Management

Easy Control Asset Management er det man innenfor markedet kaller Mobile Device Management.
MASKINVARE

Vi tar alltid ansvar for maskinvaren

Vi tilbyr maskinvare for alle typer mobilitet! Strekkodelesere, PDA-er, lastebilcomputere, nettbrett, etikettskrivere, nettverksprodukter, tilbehør og mye mer.