Integrasjon av eksterne brukere i selskapets prosesser

Behovet innen mobilitet strekker seg ofte utover selve organisasjonen. Selskapene har verdifulle prosesser som ofte omfatter momenter som må overlates til eksterne parter for å kunne gjennomføres. Ved hjelp av Datema EasyLogic kan man styre både inn- og utgående informasjon til eksterne brukere, og dette administreres helt uten manuelle prosesser. Flyten designes ut fra hva den eksterne brukeren behøver informasjon om, samt hvilken informasjon man ønsker tilbake fra den eksterne brukeren.
Deretter kan man opprette en økt i Datema EasyLogic som kun er aktiv for den eksterne brukeren under denne registreringen. Den eksterne brukeren får en SMS eller e-post og kan gjennomføre økten i en nettleser eller i en app. Det kreves ingen innlogging eller ytterligere informasjon, da alt blir forberedt i den unike økten.

Områdene som kan effektiviseres, kan f.eks. være raskere digital oppfølging av gjennomført arbeid eller en digital bekreftelse av sluttkunden. Ved å digitalisere denne flyten, kan man for eksempel sikre en langt hurtigere fakturering etter levering. Andre muligheter for å flytte flyten ut til eksterne brukere kan være å lettere følge opp statusoppdateringer for et arbeid (f.eks. ved forsinkelse, ny planlegging, bestilling av eksternt materiale osv.).

Datema EasyLogic er det perfekte verktøyet for å integrere eksterne brukere i selskapets verdifulle prosesser.

Vil du vite mer om Datema EasyLogic og om hvordan man kan integrere eksterne brukere i selskapets prosesser?
Meld dere på vårt kommende webinar Datema EasyLogic och att integrera externa användare.

Etiketter

Arkiv