Asset Management

Å ha full kontroll på sin flåte av mobile enheter kan være vanskelig, men samtidig er det svært viktig. Dette er et arbeid som mange selskaper strever med. For best mulig å dra fordel av sine enheter, er det en lang rekke utfordringer som må kunne håndteres.

Noen av de mange spørsmålene som må besvares, er følgende: Hvor er enhetene, i hvilken tilstand er de, og er de oppgradert til den programversjonen som vi ønsker? Når er det på tide å bytte ut enhetene? Foreligger det en avtale på dette, og hvordan berører dette enhetene? Hva blir de økonomiske følgene av å fortsette å bruke allerede eksisterende utstyr, mot å bytte til nytt utstyr?

I et fremtidsfokusert selskap er alle disse aspektene svært viktige. Asset Management dreier seg altså ikke bare om å vite hvor mange enheter som finnes av spesifikke modeller. Datema tilbyr verktøy for Asset Management for å kunne håndtere alle disse aspektene. Vi på Datema har dessuten kunnskaper om å analysere og tolke de eksisterende verdiene. Økonomi, teknologi og logistikk er alle tre viktige holdepunkter. For å kunne utføre en riktig analyse er det nødvendig å forstå hvordan disse påvirker hverandre. For å oppnå best mulig effekt er dette noe som må håndteres på mer eller mindre fortløpende basis.

Etiketter

Arkiv