Slik leverer vi sikker drift

På Datema jobber vi utelukkende med profesjonelle nettverk. Vi arbeider med posisjonseringsteknologi for sikker drift og best mulig dekning. I et profesjonelt nettverk kommuniserer adgangspunktene med hverandre for at du som bruker skal få best mulig dekning uansett hvor du befinner deg innenfor nettverket. Det krever solid utrustning fra etablerte produsenter.

Kontakt

    Mats Sylvan

    +46 708 28 79 36
    mats.sylvan@datema.se

    JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET

Et arbeidsmiljø kan forandres kontinuerlig

Et profesjonelt nettverk lever imidlertid ikke sitt eget liv. For optimal funksjon måler vi området et nettverk skal fungere i. Et arbeidsmiljø kan være i uopphørlig forandring, som for eksempel i et større verksted hvor store kjøretøyer og maskiner skaper forandringer i landskapet for radiobølgene som sørger for den trådløse kommunikasjonen. Det samme gjelder foranderlige lagerplasser hvor lagerhyller og pallesystemer bytter plass fra dag til dag. Vi må også ta hensyn til avstanden mellom adgangspunktene og enheten de skal kommunisere med.

Områdets størrelse, det vil si volumet, avstand til enhetene, hinder og hastighet er avgjørende for hvor godt et trådløst nettverk fungerer. En annen parameter er sikkerheten, som alltid er en prioritet for en virksomhet. Her tilbyr Datema full kontroll og overvåkning gjennom virtuell styring. Det innebærer at våre eksperter styrer og oppdaterer de interne og eventuelle eksterne nettverkene, i tillegg til at de umiddelbart varsler om problemer som skulle oppstå, samt løser disse.

Slik jobber vi

Ulike miljøer krever ulike tiltak for at nettverket skal fungere. Vi har derfor inndelt vårt tilbud i tre nivåer for å gjøre arbeidsprosedyren enkel for våre kunder. Nivå 1 utgjør et mer omfattende tilbud, ned til nivå 3 som er mindre omfattende.

Nivå 1
• Analyse og måling av aktuelt område for WLAN
• Måling av plass (volum), kvalitetssikring, dekning – gir en matrise å jobbe etter
• Installasjon og drift
• Innkjøp av maskinvare
• Full overvåkning (automatisert alarm) av alle nettverk via virtuell styring
• Service og support

Nivå 2
• Analyse og måling av aktuelt område for WLAN
• Måling av plass (volum), kvalitetssikring, dekning – gir en matrise å jobbe etter
• Installasjon og drift
• Innkjøp av maskinvare
• Overvåkning via adgangspunktene som sørger for automatisk overvåkning
• Service og support

Nivå 3
• Analyse og måling av aktuelt område for WLAN
• Måling av plass (volum), kvalitetssikring, dekning – gir en matrise å jobbe etter
• Installasjon
• Innkjøp av maskinvare
• Service og support på forespørsel fra kunden