Håndtering av utbyttet av digital informasjon

Integrasjon handler om å håndtere utbyttet av digital informasjon mellom systemer, applikasjoner og selskaper med mål om å forbedre prosesser og rutiner samt muliggjøre deling av informasjon. Det betyr at to eller flere interessenter kan etterlate og innhente informasjon som gir hverandre muligheten til å bli bedre og raskere i det de gjør.

Vi har kunnskapen og verktøyene som behøves ved et integrasjonsarbeid, i kombinasjon med forståelsen for selskapets interne system og forretningsprosesser. Alt dette ligger til grunn for våre integrasjonstjenester. Vårt tilbud er bredt og kan for eksempel bestå av hjelp til å integrere nye systemer med gamle, samordne logistikkstrøm mellom ulike selskaper for automatisering, opprette EDI-løsninger for administrasjon av elektroniske fakturaer eller integrere mobile serviceløsninger med en CRM. Integrasjonsmuligheter finnes på mange steder, med den fellesnevneren at de gjør selskapets prosesser og rutiner mer effektive.

Kontakt

    Roger Andersson

    073-429 87 84
    roger.andersson@datema.se

    JEG ØNSKER Å BLI KONTAKTET

Slik fungerer det

Integrasjoner handler om to ting: Dels om å konvertere alle ulike filformater mellom de interne systemene, uansett type forretningssystem, slik at filene blir lesbare. Dels om å gjøre det mulig for filene å forflytte seg mellom de ulike systemene, plassere dem i en logikk og katalogisere dem i et nytt miljø slik at de kan leses av i et nytt grensesnitt. For å lykkes med denne komplekse trafikken kreves det programvarer som tar seg av håndteringen av dataformatene mellom systemenes ulike driftsmiljøer. Informasjon og filer skal kunne sendes mellom ulike avdelinger innen selskapet, til leverandører, kunder og interessenter – uansett driftsmiljø og operativsystem.

Når det gjelder IT-mobilitet blir brukerne stadig mer kravstore med tanke på at all intern informasjon skal være tilgjengelig uansett hvor de befinner seg. Det skal dessuten være mulig å jobbe, endre og legge til filer nøyaktig på samme måte som om brukeren befant seg innenfor selskapets fire vegger. Dette stiller krav til hvordan man implementerer et integrasjonsmiljø.

I tillegg til at Datema muliggjør alle kravene til full tilgang, lesbarhet, mulighet til endringer og tillegg, kan vi også innfri kravene som gjelder sikkerhet og kontrollstyring. Vi besitter høy kompetanse på dette området. På Datema arbeider vi med de fleste typer integrasjoner. Den vanlige måten å gjøre det på er at vi knytter sammen selskapets interne system eller ERP-system med ulike mobile løsninger eller nye applikasjoner. Vi benytter oss ofte av ulike integrasjonsplattformer, som for eksempel Inobiz, men det er også vanlig med direkteintegrasjon mot et API eller nettjenester.