Ledende på det europeiske markedet

Selskapet har opp gjennom årene kjøpt opp et stort antall plastprodusenter, blant annet Perstorp fra Sverige, noe som har gjort Schoeller Allibert til en av verdens største aktører innenfor sitt felt.

Plastproduktene brukes hovedsakelig innenfor jordbruk, kjøretøyindustri, mat og matforedling, drikkevarer, detaljhandel og industriell produksjon.

Datema Mobilitys oppdrag

Schoeller Alliberts virksomhet vokser for hvert år, ikke minst takket være det store antallet oppkjøp av plastprodusenter. I forbindelse med disse oppkjøpene er det blitt stilt store krav til de IT-tekniske løsningene med tanke på å effektivisere virksomheten. Ett av områdene som måtte effektiviseres, var lagerbeholdningen, der Schoeller Allibert ville skape et system for en felles plattform for alle sine lager. Bare i Europa har selskapet over 20 varehus, som alle har stort behov for å moderniseres med hensyn til IT. Datema fikk i oppdrag å undersøke lagerhåndteringen, WLAN-strukturen, valg av maskinvare og løsninger for fjernstyring av maskinvaren.

Løsningen

Schoeller Allibert jobber i dag med forretningssystemet iScala. Datema har en perfekt tilpasset lagerløsning for iScala, nemlig programvaren Easy Warehouse.

Easy Warehouse er utvilsomt en uavhengig programvare uansett forretningssystem, men nettopp iScala som forretningssystem er et av systemene hvor vi selv tilbyr konsulenttjenester, noe som er en glimrende kombinasjon for de kundene som jobber i iScala. Easy Warehouse er en modulbasert løsning som tilpasses hver enkelt kundes behov og ønsker, og dette var ikke noe unntak i Schoeller Alliberts tilfelle. Integrasjonen mellom lagerløsning og forretningssystem er som alltid en sammensatt oppgave. Schoeller Allibert satte opp en kravspesifikasjon basert på den forretningsmodellen man arbeider ut fra. Fokus lå på flyten og på hvilken informasjon man ville at brukeren skulle kunne se i systemet under de ulike arbeidsaktivitetene. Ut fra dette ble det utformet en integrasjon mellom EasyWarehouse og forretningssystemet der informasjonen kunne flyte i sanntid. Maskinvaren utgjøres av PDA-er/skannere fra Zebra samt faste og mobile etikettskrivere fra samme produsent. Ved levering av maskinvare forberedes alle håndholdte enheter med MDM, Mobile Device Management, for å kunne fjernstyres. Med programvaren MDM kan kunden via en sentral supporttjeneste koble seg direkte opp mot hver håndholdt enhet for oppgradering av programvare, forandringer og support. Oppdraget krevde et moderne og kraftfullt WLAN med kapasitet til full dekning uansett hvor på lageret man befant seg. Datema utformet arkitekturen for nettverket, som deretter ble installert av en tredjepart.

Datema har nå installert lagerløsninger på to av Schoeller Alliberts lagringsanlegg, og er i full gang med neste. Planen er at samtlige lagringsanlegg skal ha en enhetlig og fullt fungerende lagerløsning innen senest 2018.

Områder som lagerløsningen håndterer:

  • Uttak/forsyning av materiell til produksjon.
  • Mottak av innkjøpt materiell samt retur.
  • Mottag av färdigvaror från produktion.
  • Mottak av ferdigvarer fra produksjon.
  • Lagerflytting.
  • Organisere samordnet transport ved levering til flere kunder samtidig Lagerbeholdning.

Tekniske fakta

  • EasyWarehouse ”Blueprint setup”
  • WLAN design og test
  • Zebra PDA-er MC9200
  • Zebra skrivare QLN420